Bewoners denken mee over ideeën voor Rode Dorp


Bewoners denken mee over ideeën voor Rode Dorp

De 170 huurwoningen in het Rode Dorp zijn aan vervanging toe. Woningcorporatie Woonforte wil de bestaande huurwoningen slopen en een nieuwe wijk met eengezinswoningen terugbouwen.

De verwachting is dat de start van de sloop van de eerste woningen uiterlijk 2020 plaatsvindt en duurt tot en met 2024.

Het streven is om evenveel eengezinswoningen te bouwen als dat er nu staan. Dit betekent dat iedereen die dat wil, kan terugkeren in het Rode Dorp. Alle woningen worden ook straks weer sociale huurwoningen. Dat betekent dat zij ook geschikt zijn voor huurders die nu huurtoeslag hebben. 

Klankbordgroep
Na een oproep aan de huurders voor het deelnemen aan de klankbordgroep kwamen op maandag 29 mei meer dan 25 huurders samen in het kantoor van Woonforte. "We vinden het heel fijn dat zoveel mensen willen meewerken aan het uitwerken van de ideeën", meldt een woordvoerster.

Het uitwerken van de ideeën wordt gedaan in drie werkgroepen. Eén werkgroep 'ontwerp woning', een werkgroep 'sociaal plan' en een werkgroep 'communicatie'.  

Huurders worden met nieuwsbrieven en informatieavonden op de hoogte gehouden. Omwonenden worden door Woonforte geïnformeerd zodra er een concreet plan is.

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.