Directeur-bestuurder Rob Donniger verlaat Woonforte


Directeur-bestuurder Rob Donniger verlaat Woonforte

Rob Donninger gaat per 1 maart, na ruim 12,5 jaar, Woonforte verlaten voor een nieuwe uitdaging als directeur-bestuurder bij SSH. In die 12,5 jaar heeft Rob Donninger veel betekend voor Alphen aan den Rijn: 1.300 nieuwe woningen, duizenden woningen die onderhoud kregen en energiezuiniger werden gemaakt, er is flink geïnvesteerd in leefbaarheid en er is hier een lagere sociale huur dan gemiddeld in het land.

Rob Donninger was sinds 1 juli 2006 directeur-bestuurder bij Woonforte en voorganger wonenCentraal. Ruud de Frankrijker, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonforte zegt over het vertrek van Rob Donninger: "Wij zijn Rob dankbaar voor de mooie volkshuisvestelijke prestaties die hij heeft geleverd. Hij heeft er ook voor gezorgd dat Woonforte er financieel sterk voor staat en dat de organisatie goed functioneert. Als Raad van Commissarissen hebben wij prettig met hem samengewerkt en we nemen dus ook met een goed gevoel afscheid van hem. Wij wensen hem veel succes en plezier bij SSH."

Nieuwbouw
Rob Donninger heeft met zijn medewerkers veel mooie nieuwbouw in de sociale huur weten te realiseren: Quadriga aan de Eendenkooi, het Zegerkwartier, HOED en appartementen aan de Preludeweg, Antarctica, 't Span, diverse locaties in Kerk en Zanen, Gerard Doustraat, Thorbeckestraat en Toor en de gebouwen aan de Koolmeesstraat. Deze laatste waren vervanging van bestaande woningen en gebouwen in de Lage Zijde.

Daarnaast zijn de woningen in de Bloemhofstraat vervangen door mooie woningen geheel in 30’er jaren stijl. In Zwammerdam heeft de corporatie de oude kleine woninkjes aan de Buitendorpstraat vervangen. Daar staan nu seniorgeschikte appartementen en eengezinswoningen.

Doorstroming
In de bestuursperiode heeft Rob Donninger met Woonforte en de voorganger wonenCentraal maar liefst ruim 1.300 nieuwbouwwoningen toegevoegd. Door voorrang te geven aan huurders van de woningcorporatie heeft dit de doorstroming sterk bevorderd. Zij lieten namelijk ook weer een woning achter voor een doorstromer of starter.

In totaal hebben in de periode van 2006 tot en met 2018 zo'n 10.000 huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn via de corporatie hun thuis gevonden. Om ook spoedzoekers uit de brand te helpen heeft Woonforte het oude verzorgingshuis St. Joseph omgezet tot woningen voor deze groep.

Onderhoud
Niet alleen de nieuwbouw kreeg aandacht van Donninger. Ruim 2500 woningen ondergingen een renovatie en duizenden andere woningen kregen regulier onderhoud: variërend van schilderbeurt, reparaties, en dakbedekking vervangen tot het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer.

In totaal investeerde Woonforte en de voorganger wonenCentraal zo’n 250 miljoen euro in renovatie en onderhoud. De renovaties gingen ook gepaard met een flinke verbetering van de energieprestatie. Enkele voorbeelden van de renovaties zijn: Castorflat, Preludeflats, Ruisdaelstraat, Fazantstraat, Zeeheldenbuurt, Stromenbuurt, Hoge Diamant, Westerhove, Jacob van Damstraat, Nicolaas Beetsstraat, Klaverblad en de Kerkvaartseweg.

Betaalbaar en leefbaar
Prettig wonen voor huurders is altijd belangrijk geweest voor Rob Donninger. Zo besteedde de corporatie in zijn periode ruim 7,5 miljoen euro aan leefbaarheid. Daarvoor werden huismeesters ingezet, maatregelen in buurten genomen en activiteiten in buurten georganiseerd en ondersteund. In het verleden werden ook nog maatschappelijke bijdragen geleverd zoals de oprichting en beheer van het Schoutenhuis en een bijdrage aan het Jongeren Ontmoetingspunt (JOP).

Tot slot had Rob Donninger de betaalbaarheid voor de sociale huur hoog in het vaandel. Veel huurders hebben de laatste vier jaar helemaal geen of nauwelijks huurverhoging gekregen. Dat is uniek in Nederland. 

Opvolger
Rob Donninger begint op 1 maart bij SSH, een corporatie die gespecialiseerd is in studentenhuisvesting. Zijn laatste werkdag bij Woonforte is op 15 februari 2019. Ruud de Frankrijker: "Wij stellen eerst een interim directeur-bestuurder aan. Wij zullen zo spoedig mogelijk laten weten wie dat gaat worden. Vervolgens gaan wij zorgvuldig op zoek naar een goede opvolger voor Rob Donninger."

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.