Initiatief voorstel Tiny Houses


Initiatief voorstel Tiny Houses

Bericht van het VOA-bestuur

Wij vernamen dat er een (Nieuw-Elan, CDA en GroenLinks) initiatiefvoorstel van tijdelijke woningbouw van Tiny houses voor starters of alleenstaanden, op uitneembare bedrijventerreinen, op de agenda stond van de afgelopen raadvergadering. Hierop hebben wij, evenals de EDBA,  een bericht naar de initiatiefnemers gestuurd.
 
Wij begrijpen volkomen de opgave woningtekort in onze gemeente en zeker voor wat betreft starters en alleenstaanden. Wat wij echter niet begrijpen is dat mogelijk met dit voorstel bedrijventerreinen als woonbestemming worden gekenmerkt.  Wij voorzien problemen op het gebied van veiligheid en overlast voor zowel de bewoners van het bedrijventerrein, als de Tiny houses. De infrastructuur op de bedrijfsterrein is ingericht voor vrachttransport en zeker niet voor wooncomfort voor starters en alleenstaanden.
 
Wij vinden het idee creatief en wellicht kansrijk maar dan is het wel goed dat, voordat je iets gaat roepen over mogelijke locaties het belang van alle partijen, en dus ook ondernemers, hierin meeneemt. Nu ontstaat er enorm veel ruis en niet de energie die dit voorstel wellicht verdient. Onderschat niet dat blijvende ruimte op onze bedrijventerreinen van groot belang is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Iets waar deze gemeente natuurlijk ook belang bij heeft.
 
Wij vinden het ook jammer dat we nu weer bedrijventerreinen willen gebruiken, terwijl het echte probleem is dat de politiek, zowel lokaal als provincie, helaas geen lange termijnvisie heeft (Gnephoek) en daardoor geen keuzes durft te maken. We hebben om moverende redenen en zeker in het belang van heel Alphen aan den Rijn aangegeven hier niet in mee kunnen gaan. Kortom: een goed idee maar wij hebben geadviseerd om vooral de discussie aan te gaan met provincie en collega-raadsleden over een aantal locaties waarmee we op de langere termijn vooruit kunnen. Ga vooral niet de al schaarse ruimte op bedrijventerreinen opofferen. Dat is echt om het probleem heen blijven lopen. Natuurlijk hebben we aangegeven graag met ze mee te willen denken.
 
Namens het VOA-bestuur: Dennis van der Werff, bestuurslid infrastructuur en bedrijventerreinen

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.