Kostenbesparing op CV door gezamenlijke inkoop


Kostenbesparing op CV door gezamenlijke inkoop

De vier woningcorporaties in het Groene Hart hebben gezamenlijk het onderhoud aan de CV-installaties aanbesteed. Per 1 juli 2018 wordt het onderhoud aan de CV-installaties van ruim 28.000 huurwoningen uitgevoerd door twee bedrijven.

Mozaïek Wonen, QuaWonen, Woonforte en Woonpartners Midden-Holland besparen daarmee ieder 10 tot 25 procent, met behoud van kwaliteit en goede dienstverlening. Woonforte bespaart ruim 100.000 euro per jaar met de gezamenlijke aanbesteding. Dat geld wordt geïnvesteerd in de woningen van de woningcorporatie.

De vier directeuren van de corporaties en de onderhoudsbedrijven hebben gezamenlijk een onderhoudscontract getekend. De vier corporaties werken al enkele jaren samen. Door het gezamenlijk aanbesteden van contracten en het inkopen van diensten, krijgen de corporaties meer slagkracht.

Het werkgebied van de corporaties heeft voor een deel overlapping. Daarom is het ook eenvoudiger om voor bepaalde gebieden met dezelfde leverancier te werken. De corporaties waren vooral op zoek naar leveranciers die hun kunnen ontzorgen en advisere en wilden besparen op de kosten.

Co-makerschap
Binnen de contracten zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening, het inzetten van personeel, de onderhoudskosten per woning en vervanging van ketels, etc. "Deze contracten zijn opgesteld op basis van een co-makerschap/partnerschap. Dit wil zeggen dat de samenwerkingsrelatie belangrijker is dan de opdrachtgever-opdrachtnemersrol. Op basis van gelijkwaardigheid gaan de partijen aan de slag", aldus de vier corporaties. De individuele corporaties zullen ieder voor zich de adviezen analyseren, beoordelen en al dan niet opvolgen.

24/7 bereikbaar
De bewoners gaan hun onderhoud van de CV-installatie krijgen van Feenstra Verwarming en/of Comfort Partners. Deze bedrijven zijn 24/7 bereikbaar. De contracten zijn getekend voor een periode van vijf jaar. Het onderhoud aan de installaties staat standaard elke twee tot drie jaar gepland, afhankelijk van het type CV-ketel. Voor de komende onderhoudsbeurt, nemen de bedrijven contact met de bewoners.

Huurders met een individuele CV-ketel van Woonforte, kunnen bellen naar 088 84 55 000 voor het melden van storingen.

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.