Nieuwsbrief nr. 29 - d.d. 15 juli 2020


Nieuwsbrief nr. 29 - d.d. 15 juli 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het EDBA Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen aan den Rijn

In deze nieuwsbrief:
1. Inleiding 
2. Herinnering: Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus 
3. Tien voorstellen ONL aan kabinet voor Prinsjesdag 
4. CBS: Economisch beeld verslechtert verder in juli 
5. Verveel je niet deze zomer! #Alphenontdekt 
6. Ondernemers nu beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms 
7. FNV: 80% van oproepkrachten ziet inkomen fors dalen

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Inleiding 
Inmiddels is het 15 dagen geleden sinds de grote regelversoepeling van 1 juli. Duidelijk is dat het virus inmiddels op een laag niveau is (0! positieve testen tussen 6 en 12 juli), maar het gevaar voor (lokale) uitbraken groot is. Daarmee vormt het virus nog immer een groot gevaar voor onze economie. In de tussentijd proberen veel bedrijven zo goed als het gaat de werkzaamheden weer te hervatten. Voor veel bedrijven betekent dit nog steeds verplicht beperkte omzet door maatregelen ofwel beperkte omzet door terugval van de vraag. Met name dat laatste is zorgelijk in het kader van economisch herstel.

De aanwezigheid van corona heeft de afgelopen maanden het nieuws en de dagelijkse praktijk gedomineerd. Inmiddels zien we dat ook andere problematiek, zoals stikstof en volkshuisvesting, weer aandacht krijgt. Dit geldt ook voor de Alphense economie. EDBA zal de aankomende maanden haar aandacht ook vestigen op deze vraagstukken.

Nogmaals roep ik u op om mee te doen aan het vervolgonderzoek over het effect van corona op de Alphense economie. Om zorgvuldige uitspraken te kunnen doen is een grote respons gewenst. In de vorige enquête hebben wij medewerking gekregen van ruim 300 ondernemers. Mogen wij wederom op uw deelname rekenen (zie punt 2)? Ook wijs ik u op de ondernemerspitch. De informatie hierover vindt u op onze website.

Met de 29e nieuwsbrief komt een einde aan de tweewekelijkse nieuwsvoorziening vanuit EDBA voor het zomerreces. Namens het EDBA Informatiepunt wens ik u een plezierige vakantieperiode en ik roep eenieder hierbij ook op om de diverse recreatieve mogelijkheden in onze mooie gemeente niet over te slaan. Zie voor concrete tips punt 5 in deze Nieuwsbrief. In september 2020 zullen wij weer starten met het verspreiden van nieuwsbrieven. 

Met vriendelijke groet,

Joost Berkhout 
Programmadirecteur EDBA 

2. Herinnering: Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus  
Direct na de lockdown heeft het EDBA Informatiepunt haar eerste onderzoek naar de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op ondernemend Alphen uitgevoerd. Na bekendmaking van de eerste steunmaatregelen werd een tweede onderzoek gestart. De impactanalyse heeft een beeld gegeven van de effecten van covid-19 op het bedrijfsleven in de Rijnstreek. Mede aan de hand van die impactanalyse heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het stimuleringsfonds voor ondernemerscollectieven in het leven geroepen. 

Inmiddels zijn we weer in een nieuwe situatie beland, waarin veel sectoren weer aan de slag kunnen en de steunmaatregelen de tweede termijn ingaan. Daarom is een derde onderzoek gestart. Dit om opnieuw een inschatting te maken van de stand van zaken voor ondernemers in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem. 

Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Deelname vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. 
Klik hier om anoniem deel te nemen aan het onderzoek. 

3. Tien voorstellen ONL aan kabinet voor Prinsjesdag 
Ondernemersbond Ondernemend Nederland heeft een tienpuntenprogramma bekend gemaakt voor Prinsjesdag. Primair richt de boodschap zich op twee punten: het ontlasten van door corona getroffen bedrijven en het verzorgen van een zo gunstig mogelijk investeringsklimaat:

- Betalingsregeling voor belastinguitstel 
- Behandel vreemd en eigen vermogen fiscaal gelijk 
- (Her-)introduceer win-win-lening voor durf- en startkapitaal 
- Breid de WBSO-regeling uit 
- Maak willekeurige afschrijving van investeringen mogelijk 
- Tijdelijk verlaagd btw-tarief op renovatie, onderhoud en verduurzaming 
- Behoud draagvlak voor beweging naar duurzaamheid 
- Maak pauzefaillissementen mogelijk 
- Verlenging steunpakket: langdurig en sectorgericht 
- Onderzoek (her-)introductie deeltijd-WW

Lees hier het hele artikel

4. CBS: Economisch beeld verslechtert verder in juli 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het economische beeld van Nederland medio juli opnieuw verslechterd, uiteraard als gevolg van het coronavirus. Positief is dat zowel het consumenten- als producentenvertrouwen minder negatief is. Daar tegenover staat dat het aantal vacatures en het BBP opnieuw kromp.  
Lees hier het hele artikel

5. Verveel je niet deze zomer! #AlphenOntdekt 
Sinds de heropening van vele vrijetijdssectoren is het steeds beter mogelijk om weer te genieten en dagjes uit te gaan in eigen gemeente. Daarnaast worden er langzamerhand weer activiteiten georganiseerd in de gemeente. Zo organiseert Parkvilla de Zomerweken, met buitentheater, workshops theaterweekend en culturele zondagen. Ook De Zaak doet een duit in het zakje met een feestelijke avond met DJ op het Rijnplein aanstaande vrijdag 17 juli. Uiteraard zijn het Archeon en Avifauna gewoon open en is een wandeling in het Bentwoud of langs de Zegerplas snel gemaakt. Kortom, Alphen bruist weer! 
Ook AlphenMarketing heeft een magazine gemaakt met al het leuks dat in Alphen aan den Rijn te doen is. Benieuwd? Het #Alphenontdekt-magazine is te vergkrijgen bij de VVV, op diverse andere plekken en daarnaast online beschikbaar. 
Zie hier de online-versie van het magazine 

6. Ondernemers nu beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms 
Digitale platforms zijn de afgelopen maanden steeds belangrijker geworden voor ondernemers. Dit heeft niet alleen met de digitalisering te maken, maar ook met corona, waarin veel bedrijven op deze manier toch omzet konden genereren. Dit leidt soms wel tot geschillen en onduidelijkheden. Om dit weg te nemen is 12 juli de EU-verordening Platform to Business in werking getreden. Hierin staan regels over geschillen, transparantie van voorwaarden en de volgorde van zoekresultaten.  
Lees hier verder

7. FNV: 80% van oproepkrachten ziet inkomen fors dalen 
Uit een enquête van vakbond FNV is gebleken dat 80 procent van de oproepkrachten flink is teruggevallen in uren of op straat is komen te staan. 30 Procent van de uitzendkrachten is daarnaast zijn baan kwijtgeraakt. Het doet FNV ertoe bewegen te pleiten voor meer baan- en inkomenszekerheid voor flexwerkers.  
Lees hier verder

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.