Nieuwsbrief nr. 8 - 30 maart 2020


Nieuwsbrief nr. 8 - 30 maart 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Nieuwsbrief nr. 8 - 30 maart 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, de maatregelen vanuit de gemeente en de Rijksoverheid en wordt u op de hoogte gehouden van inspirerende initiatieven die ontstaan om elkaar in deze periode te ondersteunen. 

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn of bel met 0172 - 796007 

In deze nieuwsbrief:  
1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’
2. Bericht van Junis: De kinderopvang heeft een vitale functie gekregen. 
3. Tips voor Alphenaren van #AlphenLinkt: zó help je ondernemers de crisis door! Zó help je ondernemers de crisis door! 
4. Inspiratie - Zo gaan ondernemers samen strijd tegen gevolgen coronacrisis aan 
5. Bericht van VNO-NCW/MKB-Nederland: Corona beïnvloedt criminaliteit: 7 cases, 4 tips 
6. Bericht van het KvK Coronaloket: Coronacrisis: wegwijzer voor ondernemers (Engelse versie!) 
7. Webinars VNO-NCW en MKB-Nederland: TOZO & NOW

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de maandag, woensdag en vrijdag.

1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen'
30 maart 2020

In het overleg van vandaag, wederom via videocall, met de betrokken wethouders bemerkte ik onverminderd veel aandacht voor de lokale situatie maar wel met focus op een passende aanpak. Zorgvuldigheid in de aanpak moeten wij in acht blijven nemen. Ik merk in alle gesprekken dat het college van B&W, maar ook de ambtelijke organisatie, letterlijk echt alles uit de kast wil halen in het belang van ondernemend Alphen. Later deze week hierover meer.

Afgelopen weekend is de tegemoetkoming schade COVID-19 (ook wel genoemd noodloket of compensatieregeling EUR 4000,-) beschikbaar gekomen om aan te vragen. De direct daaropvolgende discussie, of je hier als ondernemer op basis van SBI-code voor in aanmerking komt, is slagvaardig opgepakt door de brancheorganisaties en de lokale en landelijke politiek. Inmiddels heeft RVO een aparte procedure ingericht voor ondernemers die claimen aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Voor mij persoonlijk een bevestiging dat betrokkenen er bovenop zitten en dat er geluisterd wordt naar elkaar.

Ook op andere fronten zijn de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen actief aan de slag met uw belangen. Met elkaar proberen wij in de komende periode tot een toolkit voor een impactanalyse te komen. Eenvoudiger gezegd en in cijfers uitgedrukt, wat zijn de gevolgen voor u en uw onderneming van deze coronacrisis door handige tools en handvaten te ontwikkelen die u en uw financieel adviseur kunnen helpen bij het opstellen van overzicht van de gevolgen. 

Morgenavond is er een persconferentie van de Minister-President. Dan wordt meer duidelijk of en zo ja hoelang de huidige restricties nog van kracht blijven. Laten wij met elkaar hopen dat uit de berichten van het kabinet van morgen enig optimisme kan worden geput. 

Pas goed op elkaar!

Namens Kerngroep Coronacrisis Ondernemend Alphen,

Joost Berkhout

2. Bericht van Junis: De kinderopvang heeft een vitale functie gekregen
De kinderopvang heeft een vitale functie gekregen en Junis organiseert in al haar kinderopvang locaties noodopvang voor kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben en hard nodig zijn op die arbeidsmarkt op dit moment.  
Voor ouders die geen gebruik kunnen maken op dit moment van de kinderopvang omdat Junis regulier dicht is, is er goed nieuws want hun kosten kinderopvang worden financieel gecompenseerd door de overheid.  Lees hier het hele bericht

3. Tips voor Alphenaren van #AlphenLinkt: zó help je ondernemers de crisis door! zó help je ondernemers de crisis door!  
De coronacrisis bezorgt ondernemend Alphen grote uitdagingen. Jij kunt – als consument – veel voor hen betekenen. Zo kun je de sportschool of (sport)verenigingen waar je altijd met plezier naar toegaat ook nú blijven steunen? Betaal dan als het maar even kan je abonnement door. Dan kan je straks met net zoveel plezier weer verder. Lees meer tips om lokale ondernemers te steunen 

4. Inspiratie - Zo gaan ondernemers samen strijd tegen gevolgen coronacrisis aan
Het Idee verzorgt normaal gesproken knutselworkshops op locatie voor kinderen. Nu dat niet kan, bezorgen zij de pakketten aan huis! Ouders kunnen kiezen uit verschillende pakketten voor hun kinderen, zoals het kookpakket of het paaspakket. Bekijk hier meer inspirerende voorbeelden en vind meer informatie over de bezorging van pakketten aan huis.

5. Bericht van VNO-NCW/MKB-Nederland: Corona beïnvloedt criminaliteit: 7 cases, 4 tips 
Ook criminelen zijn creatief in het aanpassen van hun activiteiten in verband met de coronacrisis. Er zijn minder woninginbraken of zakkenrollerij. Maar er is meer overlast en onrust. Zeven zaken waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen en vier tips. Lees hier het hele bericht

6. Bericht van het KvK Coronaloket: Coronacrisis: wegwijzer voor ondernemers (Engelse versie!) 
Compacte wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen. Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er, of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen? Download pdf 

7. Webinars VNO-NCW en MKB-Nederland: TOZO & NOW  
Woensdag 1 april: webinar TOZO 
Hoe zit het nu precies met die Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)? 
Tijdens dit webinar voor de brancheorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland zal er door deskundigen van onder meer SZW en VNG worden ingegaan op de vragen die leven. 
Het webinar is van 15.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan hier
 
Vrijdag 3 april: webinar NOW 
Hoe zit het nu precies met die Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? 
Tijdens dit webinar voor de brancheorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland zal er door deskundigen van onder meer SZW en UWV worden ingegaan op de vragen die leven. 
Het webinar is van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan hier

Tot slot, heb elkaar lief. Houd afstand. 

Video Houd afstand.PNG

Bekijk (en deel) de video

Logo Corona Informatiepunt voor ondernemers.png

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.