Verspreiding van Coronavirus via de lucht: 2 oplossingen


Verspreiding van Coronavirus via de lucht: 2 oplossingen

Hoe meer onderzoek er wordt gedaan, hoe meer duidelijk wordt over de verspreiding van het virus.

Wat blijkt? Dat het zich met name door de lucht verspreidt. Verschillende landen passen hun beleid hierop aan en lijkt het een kwestie van tijd dat Nederland hierin volgt. Het bedrijf MakeCover levert in ieder geval apparaten die daadwerkelijk het virus uit de lucht halen. 

Gebaseerd op onderzoek
In Duitsland en VS ziet men verspreiding via de lucht van het Coronavirus als de belangrijkste verspreidingswijze en dus niet via ‘directe’ besmetting binnen 1,5 meter. Men baseert dit op wetenschappelijk onderzoek. Zo is er een publicatie van onder andere het gerenommeerde Harvard University, waarin het virus in de lucht wetenschappelijk wordt aangetoond.

Los hiervan hebben 239 wetenschappers uit 32 verschillende landen een open brief geschreven aan het WHO, waarin het bewijs voor verspreiding via de lucht zich opstapelt. Ze pleiten voor beleid en maatregelen die het virus daadwerkelijk bestrijden.

Nadat de Duitse Bondskanselier Angela Merkel in augustus in een toespraak al aangaf dat verspreiding via de lucht de voornaamste route van het virus was, wordt in Duitsland nu veel werk verricht om de verspreiding van het virus in besloten ruimtes tegen te gaan. Dit gebeurt zowel via de aanpak van ventilatie als via manieren om het virus zo goed mogelijk uit de lucht te filteren.

Ventileren
Het goed ventileren van ruimten kan op twee manieren: natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie zet je bij voorkeur twee ramen gekruist tegenover elkaar open. Dan vindt namelijk echte spoeling en verversing van de lucht plaats. Wanneer het buiten te koud is, geeft dit allicht problemen. 
Wanneer een mechanisch ventilatiesysteem verse lucht van buiten aanzuigt, en de lucht naar buiten blaast, vindt er ook luchtverversing plaats. Voldoende luchtverversing is nodig. Het risico hierbij is dat de ventilatievoud juist laag wordt gehouden, omdat het systeem anders energie zou ‘slurpen’.

Filteren van virussen
Er bestaan apparaten die virussen uit de lucht halen. Een voorbeeld hiervan zijn de HEPA-filters die worden gebruikt in vliegtuigen. Deze filters zijn zo fijn, dat ze zelfs bacteriën en virussen uit de lucht halen. Groot nadeel: ze maken behoorlijk wat geluid en ze vreten energie. 
Een ander systeem is een ‘gesloten-ionisatiefilter’. Deze filters zorgen dat (virus)deeltjes worden geladen en daardoor neerslaan op een filter. Hierdoor stroomt er virus- en deeltjesvrije lucht uit de apparaten. TNO heeft de werking ervan onderzocht en bevestigd met een officieel rapport. De systemen worden al toegepast in ziekenhuizen. 
Een voordeel van de virusfilters is dat ze ook bacteriën, schimmels, pollen en fijnstof uit de lucht filteren. Een aandachtspunt bij de apparaten is de grootte van een ruimte en hoeveel m3 lucht een apparaat per uur kan filteren. MakeCover adviseert hierover en levert en installeert deze apparaten.

Verwachte run op virusfilters
In de Verenigde Staten en Duitsland is men al volop bezig met ventilatie en virusfilters. Dit zorgt wereldwijd al voor een gestegen vraag die zelfs bij Nederlandse producten merkbaar is. Naar verwachting zal het RIVM uiteindelijk ook Duitsland en Amerika volgen en sluiten we een verdere ‘run’ op virusfilters niet uit.

VFA-Solutions-ASPRA-Ceiling-NL-1.png
VFA-Solutions-ASPRA-Ceiling-NL-1

VFA-Solutions-ASPRA-Aura-NL-1.png
VFA-Solutions-ASPRA-Aura-NL-1

Meer informatie
Voor meer informatie over virusfilters of de benodigde capaciteit kunt u terecht bij Ronald Steenkist van MakeCover. Kijk op https://www.makecover.nl/pro/virusfilters/ of bel met 085 - 877 18 40 voor meer informatie.

U dient in te loggen om een reactie op dit bericht te geven
Er zijn nog geen reacties geplaatst.